Дюлеви, мушмулови и джанкови сортове

stefanov 13.01.2018 Няма коментари

Дюлевите сортове произхождат от вариетети на Cydonia oblonpa Mill. (C.vulis Pers. ; С. sylvestris Risso; C. europea Savi; C. communis Loisl.) Те са дървесни храсти. Сравнително високите им стъбла (2 до 6 м) са покрити с тъмнокафява кора, която се напуква и се подменя всяка година. Леторастите са мъхести, клонките — голи, листата яйцевидни или […]

Read More

Вариететите на различните видове круши

stefanov 08.01.2018 Няма коментари

Те са дървета или дървовидни храсти със закръглена и гъста корона. Скелетните им клони са обраснали с тръноподобни клончета, леторастите и младите клонки са чупливи и гъсто покрити с мъх, а пъпките — тъпи, с жълтеникав мъх. Листата са обратно или тясно елиптични, тъпи или късо заострени към върха, с клиновидна основа, с мъх върху […]

Read More