Поликистоза на бъбреците

stefanov 09.02.2018 Няма коментари

Поликистоза на бъбреците

Това e вродена, генетично обусловена малформация на бъбреците, при която бъбречният паренхим се замества отчасти от кистозни образувания. Често се предава по наследство. Счита се, че кистите в бъбреците произхождат от невъзможността на ембрионалните нефрони да се свържат със събирателните каналчета.

Поликистозата на бъбреците често се съчетава c поликистоза на други органи (на черен дроб, слезка, панкреас, щитовидна жлеза), както и с други малформации (вродени кардиопатии, полидактилия, аневризми на мозъчните съдове и др. ).

Заболяването има фамилен характер и може да засегне няколко поколения. Обикновено двата бъбрека са засегнати. Много рядко ре установяват солитарни кисти. Понякога заболяването протича безсимптомно и остава неразпознато до края на живота. Най-често болестта се открива между 30- и 50- годишна възраст. Обикновено това става, след като започнат да се усещат следните основни симптоми: тъпи, постоянни болки и тежест в поясната област, по изключение с коликообразен характер, интермитираща хематурия, а при придружаваща пикочна инфекция – дизурия и пиурия.

В по-късните стадии се развиват хипертония и белези на бъбречна недостатъчност. Палпаторно се установява двустранно увеличение на бъбреците, които са с неравна повърхност (като грозд), неболезнени. Отоци липсват. В урината се установяват еритроцити, понякога левкоцити, а в кръвта – хиперазотемия в напредналите стадии.

Намалено е излъчването на фенолсулфофталеина. При тези болни се избягва катетеризация поради опасност от вторична инфекция на пикочните пътища. Чести усложнения са: пикочни инфекции, хроничен пиелонефрит, хипертония със сърдечна недостатъчност, интракистозна хеморагия, травматична руптура, супурация на кистите, уремия.

Лечението е предимно симптоматично и палиативно. При развитие на пикочна инфекция се прилага енергична терапия с антибиотици и химиотерапевтици. Към оперативно лечение се прибягва много рядко, защото заболяването обикновено е двустранно. Вече има и други съвременни начини за лечение, като например временно включване на изкуствен бъбрек и др.

Категории : Здраве